Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Nov 30, 2023

Vaxholmskonflikten. Blockader. Lex Laval. Arbetsmarknadsjournalistik. Vilda strejker. Kollektivavtal. Toys R' Us. Sympatiåtgärder. Lönedumpning. Många av Sveriges fackliga konflikter håller på att falla i glömska. Därför kan konflikten kring Tesla återuppväcka kunskapen om den svenska arbetsmarknaden.