Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Apr 28, 2018

I vilket Erik och Jesper pratar om hur slentrianmässig kritik mot satirprogrammet Svenska nyheter inriktar sig på att programmet är en statlig propagandamaskin, när vissa inslag snarare är raka motsatsen.


Apr 17, 2018

I vilket Erik recenserar Far Cry 5 och Jesper redogör för organisationspressens utmaningar och de på något sätt lyckas sammansmälta båda i en slutsats.


Apr 9, 2018

In which Andrew Peck, Assistant Professor of Strategic Communication at University of Miami, meet the "The Media Observers" to talk about the definition of fake news, Pizza gate, the camel spider, gorillas, Slenderman, and other ways to express oneself through internet memes. And why fake news isn't the problem, but...


Apr 2, 2018

I vilket Jesper och Erik pratar om hur kritiken mot public service växer, men hur kritikerna ibland blandar ihop politik-äpplen med personalpäron och även förväntar sig alldeles för snabba förändringar.