Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Apr 28, 2018

I vilket Erik och Jesper pratar om hur slentrianmässig kritik mot satirprogrammet Svenska nyheter inriktar sig på att programmet är en statlig propagandamaskin, när vissa inslag snarare är raka motsatsen.