Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Apr 30, 2015

I vilket Erik och Jesper firar hundra samt ger tre exempel på tolkningar med konstiga nyanser


Apr 23, 2015

Gäst: Aron Flam, komiker


Apr 16, 2015

Gäst: Maria Eriksson, doktorand i MKV


Apr 9, 2015

Gäst: Johan Jarlbrink, docent i MKV


Apr 1, 2015

I vilket Jesper och Erik diskuterar liberalers syn på public service.