Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Feb 26, 2021

År 1999 förutsåg forskarna Jay Blumler och Denis Kavanaugh hur framtidens politiska kommunikationslandskap skulle se ut. Jesper och Erik har läst deras artikel: The Third Age of Political Communication.


Feb 19, 2021

Vaccinationsköer och Australiens Facebook-blockad. Jesper och Erik pratar om nyckelpersoner samt diskuterar journalistiskt- och politiskt ansvar.


Feb 12, 2021

För varje digital rörelse kommer en analog motrörelse. Erik och Jesper diskuterar hur den analoga blivit något exklusivt och dyrt i en allt mer digital värld.


Feb 5, 2021

Precis som ordval och metaforer kan påverka hur nyheter och samhällsfrågor inramas, så kan enskilda anekdotiska exempel påverka diskussioner. Ibland runt fikabordet. Ibland i rikspolitiken. Jesper och Erik ger fem exempel på anekdoter som av olika anledningar kanske givits för stor betydelse.