Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Feb 19, 2021

Vaccinationsköer och Australiens Facebook-blockad. Jesper och Erik pratar om nyckelpersoner samt diskuterar journalistiskt- och politiskt ansvar.