Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Jul 31, 2019

Erik och Jesper undviker helst att resa till månen, men diskuterar gärna dess betydelse för populärkultur och konspirationer.


Jul 22, 2019

Sprickor uppstår i och äktenskap knakar i fogarna. Jesper och Erik undrar om det uppstått en begynnande skilsmässan mellan liberalism och konservatism.


Jul 16, 2019

Ett bröllop i svenskbygd nära Jakobstad, en begravning som för tankarna till Piteå havsbad. Mediespanarna pratar om det luddiga begreppet mångfald.


Jul 10, 2019

I vilket Jesper och Erik pratar om behovet att vilja göra utländska personer och mediers omdömen om Sverige till mer betydelsefulla än vad de faktiskt är.


Jul 5, 2019

I vilket Jesper och Erik läser rapporten China’s propaganda campaign in Sweden, 2018–2019.