Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Jul 4, 2017

I vilket Jesper vill vara ute och cykla och Erik dras till det dystra. Båda berättar vilka saker de förknippar med sommarledighet.