Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Sep 27, 2019

Nu är det förkylt. Mediespanarna bryter ihop och smolanedi. Jesper pratar hur gigekonomin drabbar en människas 404 och Erik definierar fil.