Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Jun 1, 2018

I vilket Jesper och Erik tar omvägen via Champions League för att prata om hur intertextualitet behövs för att förstå traditioner och ceremonier; allt från dejting och bröllop till veterandagar, superhjältar och sommarlov.