Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


May 28, 2022

Varför behövs universitet när allt finns en googling bort? Jesper och Erik pratar om kombinationen hypokondri och internet. Vilka fördelar respektive risker har informationssökning i relation till självdiagnoser?