Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Aug 21, 2014

I vilket Erik och Jesper har olika åsikter om valaffischens nytta och funktion vid valtider.