Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Oct 1, 2015

I vilket Jesper och Erik pratar om människor i affekt som övertar andra människors fysiska rum.