Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Feb 2, 2012

I vilket Jesper och Erik utvecklar sina tankar om det som är nytt, spektakulärt och ligger helt rätt i tiden.