Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Jun 24, 2017

I vilket Erik beskriver hur han upplever en del svenska ritualer och sammankomster som missriktade extroverta sociala försök. Jesper börjar tvivla på om han är extrovert eller introvert.