Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Aug 4, 2017

I vilket Jesper och Erik sitter i ett gammalt skolkök på Gotland och pratar om svårigheten att förstå konceptet vattenbrist samt diskuterar Malte Perssons artikel om språkliga brister.