Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Sep 7, 2017

I vilket Jesper och Erik, i nådens år 2017, diskuterar kritik av SVT utifrån två debattexter som är lika men ändå olika.