Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Dec 13, 2017

I vilket Jesper och Erik redogör för olika medieperspektiv på konflikten mellan Israel och Palestina, samt hur analyser av väljargrupperna i USA ibland riktar in sig på helt fel religion.