Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


May 3, 2018

I vilket Erik och Jesper tar en lång omväg fram till att spekulera kring kommersiella, politiska och journalistiska konsekvenser av deep fakes.