Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


May 10, 2018

I vilket Jesper och Erik diskuterar den diffusa gränsdragningen för kulturell appropriering samt hur upprördhet och indignation används av företag som bygger sin marknadsföring på rädslor.