Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Aug 15, 2019

I vilket Jesper och Erik konstaterar att när narrativ och argument lånas från anglo-amerikansk kultur, så blir effekten inte alltid densamma.