Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Dec 30, 2020

Vilka consecvenser-20 får årets pandemi för människor vad gäller medier och kommunikation? Jesper och Erik listar en samling mikrospaningar om framtiden efter Corona.