Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Oct 22, 2021

I vilket Jesper funderar över upptrappningen inom den medierade kulturen och Erik argumenterar för att ifrågasättandet av konst och humanioras plats i samhället är att ställa fel fråga.