Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Dec 17, 2021

Vad kan feberdrömmar, amputationer, vaccin och transplantationer illustrera vad gäller problem i organisationer?