Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Dec 30, 2021

Vilka är de tre tråkigaste vägsträckorna på E4:an när man åker fullsmockad bil i hundra mil? Och hur mår den offentliga debatten under 2021? Jesper och Erik startar vid Capitolium, passerar förbud av critical race theory och skol-litteratur samt slutar i svensk signalpolitik mot public service.