Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Feb 17, 2022

"Jag funderar på vad det går att säga om denna konflikt", sade Jesper. Sedan dök Mediespanarna ner i nyhetsbevakningen av oroligheterna i Ukraina och diskuterade vilka faktorer som styr tydligheten. Erik föreslår redaktionellt intresse, kulturellt avstånd och en tydlig bad guy.