Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Mar 5, 2022

I vilket Jesper och Erik observerar kommunikationsstrategier och propaganda under Ukraina-invasionen.