Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Sep 7, 2013

I vilket Jesper och Erik diskuterar mediebevakningen av Syrien, Lundsberg, folkomröstningar och undervisningstid.