Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Sep 12, 2013

I vilket Jesper funderar på konsekverna av att haka upp sig på enskilda händelser och Erik kanaliserar kritiken av Det okända.