Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Nov 22, 2011

I vilket Erik och Jesper gräver ned sig i (de digitala) arkiven


Nov 16, 2011

Gäst: Linn Svensson, programföreståndare för MKV


Nov 10, 2011

I vilket Erik och Jesper glömmer mallen genom att inte presentera sig


Nov 1, 2011

Gäst: Hanna Söderlund, doktorand i språkvetenskap