Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Jan 24, 2017

I vilket Elza Dunkels berättar om sitt arbete med Bamse, Wikipedia, näthat och nätkärlek samt definierar Jack Werner som en milstolpe. Vi konstaterar också att det gör ont när knoppar brister.


Jan 16, 2017

I vilket Erik och Jesper diskuterar efterspelet sedan förra avsnittet samt drar tydliga gränser mellan journalistik och forskning.


Jan 12, 2017

I vilket Jesper och Erik gör en akademisk granskning av forskningsartikeln Russia’s strategy for influence through public diplomacy and active measures: the Swedish case.


Jan 5, 2017

I vilket Erik och Jesper diskuterar strategier för att handskas med middagssvammel, konspirerar om Kents texter, samt introducerar ett nytt ord genom att stjäla exempel på renommésnyltande inom politik (korrigera sin politiska historia), humor (stjäla skämt) och vetenskap (inte ge cred till de som gjort forskningen).