Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Nov 29, 2013

I vilket Erik och Jesper problematiserar kombinationen humor, diabetes och klickjournalistik.


Nov 22, 2013

I vilket Jesper och Erik har svårt att släppa Portugal, barnprogram och polisarbete.


Nov 15, 2013

I vilket Erik och Jesper funderar på om medier håller på förlora sin särställning som dagordningssättare.


Nov 7, 2013

Gäst: Linn Svensson, doktorand i MKV