Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Aug 30, 2019

Mediespanarna står när de andra faller. Vi firar 8 år och 400 avsnitt genom att prata om det ökade fokuset på siffror.


Aug 26, 2019

I vilket Erik och Jesper pratar om tre situationer då de goda avsikterna att informera kan få motsatt effekt; det vill säga resultera i en mottagare som blir negativt inställd till tjänsten eller produkten.


Aug 22, 2019

I vilket tråkmånsarna Jesper och Erik diskuterar mediernas betydelse för den politiska cirkusens uppkomst.


Aug 15, 2019

I vilket Jesper och Erik konstaterar att när narrativ och argument lånas från anglo-amerikansk kultur, så blir effekten inte alltid densamma.


Aug 7, 2019

Är strategisk tystnad en eufemism för censur, eller finns det tillfällen då mediers rapportering bör minska eller ändras?