Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Nov 28, 2020

Utifrån beskrivningar i Torbjörn Flygts roman Underdog, diskuterar Jesper och Erik om det går att använda böcker som sköld i sociala sammanhang.


Nov 21, 2020

Det är mörka novembertider och en andra pandemivåg slår över världen. Erik och Jesper pratar om akademikers utmaningar med att delta i samhällsdebatten. Oavsett om det gäller bilar eller munskydd.


Nov 14, 2020

Ångbåtar, tåg och döda kungar. Statsvetaren och miljöforskaren Björn Forsberg tar sig tid att prata om boken Fartrusiga: om en gränslöst massmobil tid och vår fossilfria morgondag.


Nov 6, 2020

Georgia, Pennsylvania, Nevada och Arizona. Aldrig har så många rösträknare tagit så lång tid på sig att räkna så få röster. Jesper och Erik försöker göra en eftervalsanalys trots att elektorsfördelningen inte är klar. Konspirationer om mediebolagen och rösträknarna utlovas.