Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Nov 29, 2015

I vilket Jesper och Erik recenserar film, bevakning och utredning.


Nov 22, 2015

I vilket Jesper och Erik reflekterar över bevakningen av terrordådet i Paris.


Nov 13, 2015

I vilket Erik och Jesper diskuterar efterspelet av "Affären Kringlan".


Nov 7, 2015

I skuggan av Medieutredningen konstaterar Jesper och Erik att många skyller på journalister och medier.