Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Aug 30, 2021

Det mörkaste jubileumsavsnittet någonsin från en tioårspodd? Mediespanarna firar 500 avsnitt och 10 år genom att minnas de tragiska händelser som format samhället. Och hur det sätt som nyheten om dessa spreds i medier, också är signifikant för den tid de hände i.


Aug 14, 2021

Hurvens och skämskudde. Var går gränsen för när något kan anses vara socialt tondövt så till den milda grad att betraktaren skälver inombords av obehag?


Aug 6, 2021

Ett oproportionerligt Sverige, en blå Fantomen, en sjuk Harrison Ford och A0-format. Ibland görs estetiska och konstnärliga val utifrån produktionens förutsättningar.