Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Sep 27, 2013

I vilket Erik och Jesper pratar om björntjänster, tillfälligheter och konspirationers likheter med vetenskap


Sep 20, 2013

Gäst: Lena Berggren, docent Historia


Sep 12, 2013

I vilket Jesper funderar på konsekverna av att haka upp sig på enskilda händelser och Erik kanaliserar kritiken av Det okända.


Sep 7, 2013

I vilket Jesper och Erik diskuterar mediebevakningen av Syrien, Lundsberg, folkomröstningar och undervisningstid.