Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

May 31, 2020

På universitetets hemsida står rektorn och ler; allt kommer bli bra för studenterna. Men bortom hemsidan är det lärarna som får slita för att uppfylla byråkratins löften. Via trädkojor och Folkhälsomyndigheten berättar Erik om sin resa till sjukskrivning och vad han skulle gjort om inte hjärtat tyckt...


May 21, 2020

Varför är det bara ett fåtal forskare som får mycket utrymme i medierna? Varför tillåts de ibland komma med direkta osanningar? Varför får en massa felaktigheter till synes inga konsekvenser för deras fortsatta jobb som forskare?


May 14, 2020

Kombinationen av presentations-sjuka och sjukt dåliga presentationer är allt för vanligt inom akademin. Erik och Jesper diskuterar tre saker att ta hänsyn till vid presentation.


May 8, 2020

Vem bär ansvar? Vad är ansvar? Vem definierar ansvar? Vad lär vi oss av ansvaret?


May 2, 2020

I vilket Jesper och Erik diskuterar sverigebilder färgade av den journalistiska viljan att vinkla Sverige som vinnare eller förlorare. Det sägs att historien skrivs av vinnaren, men vem är vinnare medan historien skrivs?