Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Mar 27, 2021

I vilket Jesper och Erik pratar om saker som fastnar i och utanför EU och hur det rapporteras om det - i allmänhetens tjänst.


Mar 19, 2021

Är du effektiv lilla myndighet? Erik och Jesper diskutera halva analyser av svällande administration i myndigheter.


Mar 11, 2021

Läsa eller lyssna på (ljud)böcker? Jesper och Erik diskuterar lässnandet med utgångspunkt från Ola Nilssons debattartikel "Lyssna på ljudböcker är inte att läsa".


Mar 4, 2021

Chumbawumbas one hit wonder, Kristina Axén Olins ifrågasättande mail till Malmö universitet och Ebba Buschs fastighetsaffärer. Du kan aldrig gissa vilken händelse som Jesper respektive Erik är mest upprörd över.