Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Nov 30, 2017

I vilket Erik och Jesper listar fem vanliga fel som görs vid skrivandet av uppsatser.


Nov 23, 2017

Medvetna provokationer, kändisar och improvisationsjazz. Konstvetaren Ann-Catrine Eriksson återgästar Mediespanarna och pratar om 50-årsjubileet av den stora konstsatsningen Multikonst som var ett samarbete mellan bland annat Public Service och Konstfrämjandet för att få allmänheten att bli...


Nov 17, 2017

I vilket Erik och Jesper undrar hur stor genusvetenskapens påverkan på universitetskurser är i relation till alla andra samhällsaktörer som direkt eller indirekt försöker påverka kursutbud och innehåll. Och varför inga journalister granskar hela systemet.


Nov 10, 2017

I vilket Mediespanarna gästas av mediehistorikern Erik Edoff som berättar om 1800-talets boulevardpress och de slående likheterna som finns mellan dem och nutidens sociala medier; Stockholmsfixering, kulturelit, fåfänga, förmåner och kändisskapets förbannelse – you name it.


Nov 2, 2017

I vilket Erik anför att 2010-talets moralpanik är sociala medier och Jesper funderar på Rysslands roll som folkdjävul.