Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Jun 24, 2017

I vilket Erik beskriver hur han upplever en del svenska ritualer och sammankomster som missriktade extroverta sociala försök. Jesper börjar tvivla på om han är extrovert eller introvert.


Jun 16, 2017

I vilket Jesper och Erik samlar ihop vårterminen med lite kompletterande desinformation, lite summering av Storbritannien, lite reflektion över hotfulla medie-effekter och lite ifrågasättande av sångtvång på skolavslutningar.


Jun 6, 2017

Har universiteten blivit en plats som sätter politiska utspel före vetenskaplig kvalitet? Mediespanarna redogör för de mediala och akademiska turerna kring utredningen av artikeln Russia’s Strategy for Influence through Diplomacy and active Measures: the Swedish Case.


Jun 2, 2017

I vilket Jesper och Erik under brännbollstider reflekterar kring medietrender i den brittiska valrörelsen.