Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Jun 18, 2015

I vilket Erik och Jesper vänder och vrider på sambandet mellan medier och våld.


Jun 11, 2015

I vilket Erik och Jesper rapporterar från medieutredningar och fakultetskonferenser.


Jun 3, 2015

I vilket Erik och Jesper identifierar tre kategorier av frånvaro.