Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Jul 30, 2021

I vilket Erik och Jesper funderar på huruvida skolpolitiken hamnat i en negativ spiral där diskussion och beslut utgår från personliga erfarenheter och populärkulturellt skev bild av vad en bra lärare är – snarare än vad en bra lärare behöver.


Jul 24, 2021

Styr fiktionen känslan eller får känslan personer att uppsöka och minnas vissa fiktiva verk? Finns det en risk att leva för mycket i de klyschor som fiktionen skapar?


Jul 18, 2021

Följer vi nyheter mer eller mindre än förut? Jesper och Erik letar upp de kognitiva kostnaderna för nyhetskonsumtion.


Jul 11, 2021

I vilket Jesper och Erik diskuterar utmaningarna för politiska partiers möjlighet att definiera sig själva före, under och efter en kris.