Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Mar 10, 2023

Lagom till finalen av årets Melodifestival kommer Eriks heta takes på detta års upplaga och fenomenet som helhet. Samtidigt, men bara delvis relaterat, oroar sig Jesper över den nya utredningen om svensk public service. Vi avrundar med ett förslag som skulle, om inte revolutionera, åtminstone kunna addera till...


Feb 19, 2023

Aldrig i mänsklighetens historia har opublicerat poddavsnitt behållit sin aktualitet så länge. I ett samtal flera veckor innan publiceringen diskuterade Erik och Jesper den offentliga debatten om Sveriges haltande anslutning till NATO. Samtalet kom att handla om bristen på ett rimligt samtal och vad det möjligtvis...


Jan 30, 2023

I vilket Erik och Jesper diskuterar ilska på sociala medier och hur den kan odlas fram. De undrar också om Clubhouse är de sociala mediernas motsvarighet till paddel.


Jan 18, 2023

I vilket Erik och Jesper ser tillbaka på ledighetens medierelaterade avkoppling och vad som riskerar att störa njutningen. Det handlar bland annat om sportkommentatorer och bristande översättningar. Erik passar på att återupprätta Mikael Renbergs förlorade anseende som bisittare.


Jan 5, 2023

Som sammanfattning av det gångna året presenterar Erik de verkliga anledningarna till att han har lämnat Twitter (och i princip samhällsdebatten som helhet). Utan att avslöja för mycket handlar det om hans frustrations över vår nyreligiösa samtid. Jespers bidrag till spaningen utgörs av laestadianska anekdoter...