Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna


Dec 14, 2023

Utbildningsministern går från oklarhet till oklarhet. Tidöavtalet ligger vita havet på taken. Anekdoter är underlag för utbildningspolitik. Men systemet fungerar, så vad är haken?