Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Nov 30, 2012

I vilket Erik och Jesper med tre exempel försöker särskilja på vad som är tyckande, journalistik respektive forskning.


Nov 20, 2012

I vilket stadstjänstemännen Jesper och Erik diskuterar vad SD-gate kan lära oss om den politiska debatten i medier.


Nov 14, 2012

Gäst: Maria Lindgren Leavenworth, docent i Engelsk litteratur


Nov 5, 2012

Gäst: Ludvig Grahn, gymnasielärare i Engelska