Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

May 31, 2019

Game of Thrones har gått i mål efter åtta säsonger. I detta avsnitt diskuterar Weirwoodpoddens Jenny Lindahl, chef på Arena Opinion, med Erik om vad som varit seriens berg och dalar.


May 26, 2019

I vilket Jesper och Erik reflekterar över några av EU:s styrkor, svagheter, hot och möjligheter. Vi beklagar det dåliga ljudet.


May 17, 2019

Vad är strategisk kommunikation och vilka är de utmaningar strateger står inför idag? Mediespanarna doppar näsan i en av utbildningarna vid Umeå universitet.


May 10, 2019

I vilket professor Pelle Snickars gästar mediespanarna och pratar om MKV-ämnets framtid, Spotify och de utmaningar de traditionella medierna möter i digitaliseringens tidevarv.


May 1, 2019

I vilket Erik och Jesper älgar omkring i den långsamma televisionens bakvatten, hälsar på dess släktingar och kontemplerar över vad som gör genren populär.