Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

May 25, 2017

I vilket Erik och Jesper inspireras av SOM-institutet och pratar om den viktiga känslan av tillhörighet och den betydelse det har för partitillhörighet i Sverige.


May 21, 2017

I vilket Jesper och Erik blockar myndigheters användande av experter. Vi uppmärksammar även Chelsea Manning och Julian Assange.


May 9, 2017

I vilket Jesper och Erik pratar om hur andra länders val används för att positionera sig i den svenska politiska debatten. Vi tillägnar också ett särskilt grattis till Text-tv:s mångårige reporter Torbjörn Jacobsson som går i pension.


May 3, 2017

I vilket Erik och Jesper använder studier av sportkommentatorer som en liknelse för att diskutera hur politiker och arbetsmarknadens representanter försöker styra högre utbildning i den offentliga debatten.