Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Jun 29, 2012

I vilket Erik och Jesper bryter mot sex riktlinjer och delar med sig av sex saker


Jun 19, 2012

I vilket Erik och Jesper diskuterar fotboll, penalism och annat som hör sommaren till.


Jun 11, 2012

I vilket Jesper och Erik diskuterar plogbillar och nitpicking av poddar.


Jun 3, 2012

I vilket Jesper och Erik pratar om personifieringens positiva och negativa konsekvenser