Preview Mode Links will not work in preview mode

Mediespanarna

Apr 27, 2012

Gäst: Jonas Danielsson, doktor i Etnologi


Apr 20, 2012

Gäst: Orvar Säfström


Apr 11, 2012

I vilket Erik och Jesper försöker hitta teoretiska förklaringar till varför de är griniga.


Apr 5, 2012

Gäst: Magnus Stenius, doktorand Etnologi


Apr 2, 2012

Gäst: Robert Bhatt, doktorand Etnologi